ARA-1   RC logo  RN logo

Restauratiebeurs te Den Bosch op 16, 17 en 18 april 2015


Op donderdag 16, vrijdag 17 en zaterdag 18 april 2015 vindt weer De Nederlandse Restauratiebeurs (Rb) plaats in de Brabanthallen te Den Bosch. De verenigingen Art Restorers Association Nederland (ARA), het Restauratorenconvergent (RC) en Restauratoren Nederland (RN) zullen in het belang van alle restauratoren en behoudsmedewerkers gezamenlijk naar buiten toe optreden. Ook het Kenniscentrum SVGB doet mee in deze samenwerking. De besturen zijn verheugd te kunnen constateren dat tussen de verschillende organisaties die zich bezig houden met instandhouding van het materieel cultureel erfgoed een positieve onderlinge sfeer is bereikt. Gezamenlijk zijn wij het er over eens dat we ons mét behoud van onze eigen identiteit als beroepsgroep moeten presenteren met één zelfde doel: het verkrijgen, verbeteren en behouden van Kennis en Kunde op het gebied van vervaardiging, restauratie en conservering van materieel cultureel erfgoed.

Een korte overzicht van programmaonderdelen op de aanstaande Rb:
1. Beursstands. ARA, RC en het RN zullen ieder een eigen stand huren en zich daarmee presenteren op de Rb.
2. Symposium Dag. Op vrijdag 17 april zal door ARA, het RC, RN en het Kenniscentrum SVGB een programma worden gepresenteerd. Er zullen lezingen en presentaties worden gehouden met als beursthema "Kwaliteit voor de Opdrachtgever". Vanuit de SVGB zullen leraren en leerlingen in het ochtendprogramma presentaties geven. Vanuit de 3 verenigingen zullen leden restauratoren en behoudsmedewerkers tijdens het middagprogramma lezingen en presentaties geven. Dit middagprogramma zal worden afgesloten met een presentatie over het in oprichting zijnde ‘Nieuwe Restauratoren Register’.
3. Restauratie Aandacht en Advies Dag (RAAD). Op zaterdag 18 april zal er, net als twee jaar geleden, weer een dag worden georganiseerd in het speciaal daarvoor ingerichte ‘Restauratieatelier’. De kunstbezitter wordt uitgenodigd naar de beurs te komen met beschadigde of aangetaste kunstobjecten om advies en taxatie te vragen betreffende restauratie- en conserveringsmogelijkheden en de eventuele kosten daarvan. Restauratoren uit alle drie de verenigingen ARA, RC en RN worden gevraagd zich in te zetten om deze dag tot een succes te maken.
4. Kennisstraat. Er komt een zogenaamde 'Kennisstraat' met twee podia waar restauratoren hun vak kunnen demonstreren. Een aantrekkelijke mogelijkheid om bij een groot publiek bekendheid te krijgen.
5. Netwerkplein. Er zal dit jaar ook een plein komen van kleine netwerk units (ca. 4 m2) die vakgenoten kunnen huren om zich te presenteren. Dit is géén vakinhoudelijke presentatie, maar puur een netwerk mogelijkheid.

De Nederlandse Restauratiebeurs 2015 zal anders dan in vorige jaren, niet voornamelijk op bedrijven en vakbroeders gericht zijn, maar meer op de consument en de opdrachtgever. Voor u als lid van een (of meer) van de genoemde verenigingen zal het dus buitengewoon interessant en nuttig zijn hieraan mee te doen. Mogelijk dat u zelf een stand heeft gehuurd. Zo niet, dan kunt u zich op andere wijze, zoals boven aangegeven, nuttig maken en u inzetten voor uw vereniging(en) onder het motto: "Zelf doen is optellen, samenwerken is vermenigvuldigen".
Wij hopen onze beroepsgroep met zijn allen op zinvolle en energieke manier te mogen presenteren naar de buitenwereld.

ARA stand NRb 2015 1

Veiligheid, efficiency en gemak. Download dit artikel en lees verder over professionele afzuigapperatuur, speciaal uitgedacht en ontworpen voor restauratie van kunstobjecten.

pdfArtikel_Interflow__2-6-2014.pdf156.59 KB

Veilig werken met reinigingsmiddelen onder een afzuigkap

Schoonmaken onder afzuiging

Algemene Ledenvergadering 2014 en workshop Socratische Dialoog

Op vrijdag 6 juni 2014 vindt op de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort de jaarlijkse Ledenvergadering plaats.

Daaraan gekoppeld zal een workshop Socratische Dialoog worden gegeven door Dr. W. (Bill) Wei, programmaleider "Duurzaam Erfgoed" en senior onderzoeker bij het RCE.

Download de korte nieuwsbrief april 2014

pdfKorte_ARA_Nieuwsbrief_april_2014.pdf

 

Afgelopen zaterdag, 19 januari, hebben we een geanimeerde en interessante bijeenkomst gehad met een 15-tal leden, te gast bij Maarten Robert en Anne Marieke Millenaar te Heemstede. Het combineren van atelierbezoeken met de Nieuwjaarsborrel voor 2013 bleek wederom een goeie zet en een succes. Bijgaand 3 foto's gemaakt door Han van Gemert met zijn smart Phone. Helaas staan niet alle aanwezigen op de foto's, maar het geeft een goed beeld van de animo en de sfeer.
Beide leden – tevens samenwonend – hebben ieder hun kleine maar fijne atelier aan huis. De ene op de zolderverdieping, de ander beneden in een aanbouw aan het prachtige oude pand. Na hun verwelkoming met gestoffeerde koffie, was het bijzonder een kijkje te nemen in hun 'keuken' en te horen wat ze te vertellen hadden over hun vak en loopbaan tot nu toe. Gezien de beperkte ruimte hebben we ons in twee groepen verdeeld en hebben zo beurtelings beide atelier bezocht.
Textiel is fragiel, dat werd wederom duidelijk aan de hand van enkele voorbeelden (o.a. een prachtige 17de Eeuwse stoelzitting!) waaraan Anne Marieke momenteel bezig is. En natuurlijk steeds weer de vraag: "Wat en hoe wel of niet restaureren?". Een vak apart!
Hout is goud, dat konden we zien bij Maarten. Niet alleen de diverse soorten hout waarmee gewerkt wordt, ook hoe fijntjes hout gegutst, gesneden en bewerkt kan worden. Hij ontwerpt en tekent ook op de tekentafel ontbrekende delen van antieke objecten aan de hand van oude foto's of tekeningen, die hij daarna snijdt en inlegt. Zowel textiel als houtsnijwerk restaureren is zeer arbeidsintensief. Dank aan beiden voor hun gastvrijheid!
Je raakt niet uitgepraat als je eenmaal in zo'n atelier van een collega staat. De voorzitter moest dan ook ingrijpen om de Nieuwjaarsborrel – bubbels, wijn en een uitstalling van lekkere paté's, kazen en verse broden, speciaal uitgezocht en gekocht door de kenners George Boellaard en Pol Bruys – er niet bij in te laten schieten. (Helaas werden al deze lekkernijen pas nét na het maken van deze foto op tafel gezet). Gelukkig had iedereen flinke trek gekregen na de concentratie van de twee atelierbezoeken. Kortom; een geslaagde samenkomst van ARA leden, waarin het nuttige met het aangename werd gecombineerd en de zin van het lid zijn van deze vereniging weer goed tot uitdrukking kwam.

Erick Douwes, 20 januari 2013