A.R.A. secretaris Renate Postma heeft donderdag 6 april op het ErfgoedEvent een presentatie gehouden over een keurmerk voor roerend goed restauratoren. De titel van haar lezing was: Kwaliteitsborging voor roerend erfgoed restauratoren. Toekomstmuziek?

restauratie kwaliteit presentatie op ErfgoedEvent

Kwaliteitsborging is niet alleen een belangrijk thema in de monumentenzorg, maar speelt ook bij restauratoren van roerende goederen. Om tot uitvoeringsrichtlijnen te komen voor deze vakgebieden is afgelopen najaar een pilotproject afgerond waarin een URL voor historische parket vloeren is opgesteld. Als vertegenwoordiger van ARA Nederland had Renate Postma zitting in de begeleidings- en adviescommissie. ARA hoopt samen met o.a. Restauratoren Nederland om in de toekomst een keurmerk te ontwikkelen voor restauratoren van roerende goederen. Hiermee wil ARA de inzet bevorderen van specialisten en restauratoren van roerend erfgoed bij monumentenrestauraties.

Tijdens de beurs is een intentieverklaring getekend met De Stichting Restauratoren Register (SRR) en de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumenten (ERM) om tot verdergaande samenwerking te komen tot een Keurmerk voor restauratoren en conservatoren van met name roerend erfgoed.

pdfDownload de presentatie.992.59 KB