intentieverklaring

De Stichting Restauratoren Register (SRR) en de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumenten (ERM) hebben vop het Erfgoed Event een intentie verklaring ondertekend tot verdergaande samenwerking om te komen tot een Keurmerk voor restauratoren en conservatoren van met name roerend erfgoed. Een stap in de goede richting is hiermee gezet.