Verslag van inkomend bestuurslid Jos van Extel

ara bestuur

Beste mede leden,

Officieus deel uitmakend van het bestuur van ARA doe ik graag kort verslag van een buitengewoon leerzame en gezellige cursusmiddag over Verenigingsvaardigheden op 18 september jl.

Het huidige bestuur, met al het enthousiasme waarmee het functioneert, dreigde door de bomen het bos niet meer te zien, dit tot frustratie van allen.
Onze voorzitter Erick Douwes had een tip gekregen dat er een speciale cursus ’verenigingsvaardigheden’ bestond, waarover de tipgever zei, dat hij en zijn bestuur er veel profijt van hebben gehad.
Dit werd door Erick gemeld op de afgelopen bestuursvergadering en per direct is er contact gezocht met Marike Kuperus die deze cursus geeft.

Verslag van deze middag

Utrecht, Aanvang 13.00 uur

Ontvangst met koffie/thee en te beginnen met een voorstelrondje door de aanwezigen: Erick, Renate, Matteo, Tim en op uitnodiging van het bestuur onze webmaster Tom van Teijlingen en ondergetekende.

Marike Kuperus heeft enorm veel ervaring met het geven van dit soort cursussen en dat merk je: begrippen zoals delegeren en structuurwordenvergezeld van de bijbehorende ‘tools’, zodat wij ook leren hoe we die begrippen kunnen toe passen

Belangrijke vragen voor het bestuur zijn bijvoorbeeld: hoe kunnen wij onze leden enthousiasmeren? wat leeft er bij de leden en wat verwachten de leden van ons en hoe kunnen wij daar invulling aan geven? is meer openheid nodig van bestuur naar de leden of andersom enz.?

Met behulp van een Power Point presentatie en een Flipover werd tot in detail besproken hoe een vereniging functioneert, met welke partijen zij te maken heeft en welke belangen er spelen en hoe te handelen bij bovengenoemde vragen.

De manier waarop e.e.a. gebeurde vond ik fantastisch: gestructureerd, toegespitst op onze situatie en vaak een eyeopener. Met mij, dacht het voltallige bestuur er net zo over. Na deze intensieve middag hebben we onder genot van een hapje en drankje ontspannen met elkaar kunnen napraten over wat ‘s middags allemaal de revue is gepasseerd.

Met warme groet, Jos van Extel

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Go To Top