Verslag van de Nieuwjaarsborrel van ARA, 21 januari 2018, in het restauratie atelier van Jos van Extel te Schijndel.

Op zondagmiddag 21 januari jl. was het weer zover, de Nieuwjaarsborrel van ARA. Een moment om elkaar weer te zien en een goed en voorspoedig nieuw jaar in te luiden. Deze keer vond de bijeenkomst plaats in het restauratie atelier van Jos van Extel te Schijndel.
Vanuit alle delen van het land waren ARA leden gekomen naar dit gastvrije atelier.

borrel 01

Ook al waren er afmeldingen door ziekte of anderszins, in het atelier van Jos was het niet overdreven maar wél gezellig druk.

ARA leden in het atelier van Jos van Extel

Voor de inwendige mens werd goed gezorgd en ook de Brabantse hartelijkheid was in ruime mate aanwezig. Ook aan de gezonde snacks gedacht.

ARA leden in het atelier van Jos van Extel

Er werd veel kennis, tips en informatie uitgewisseld tussen de verschillende restauratoren en plannen gesmeed voor een volgend weerzien. Ook de workshop van Cremonesi, die dat weekend net was afgesloten werd spontaan geevalueerd en zeer positief bevonden. Penningmeester Matteo Visser gaf nog even een kleine samenvatting wat er allemaal aan zaken gepasseerd waren het afgelopen jaar en wat er aan plannen in het jaar 2018 zullen worden ingezet, de leden hingen aan zijn lippen!

borrel 04

Nadat het gros van de leden weer op huis aan ging, bleek het voor de penningmeester van ARA Matteo Visser, ARA lid Iris van Eijk van Ofresco, ARA educatiecommissielid Karin Eij en hernieuwd ARA lid Ignas van Os moeilijk afscheid nemen, het feestje ging nog even door in de huiskamer van Jos en Marlies, want ook die laatste bitterbal moest op!

ARA leden in het atelier van Jos van Extel

Kortom een zeer geslaagd samen zijn en een tip voor de mensen die er dit jaar niet bij waren, volgend jaar is er vast weer een Nieuwjaarsborrel, mis hem niet! Veel dank aan Marlies en Jos van Extel.