A.R.A. Nederland kent leden en Registerleden. Bij eerste aanmelding en na betaling van de contributie wordt u lid van de vereniging. Dit lidmaatschap is bedoeld om beroepsgenoten en geinteresseerden toe te kunnen laten tot onze vereniging.

Vervolgens heeft men vrijblijvend de mogelijkheid zich aan te melden voor het Registerlidmaatschap. Het is ook mogelijk dat een bestaand Registerlid een lid voordraagt aan het bestuur. Aangezien het hier gaat om een professioneel niveau van beroepsuitoefening moet men voldoen aan een aantal criteria. Om Registerlid te worden stuurt het lid een verzoek in bij het bestuur, die de aanvraag overdraagt aan de Commissie Registerleden (CR). De CR zal de aanvraag volgens een 8-stappen-plan verder ter hand nemen en uiteindelijk een beoordeling en advies geven aan het bestuur. Voor elke specifieke aanmelding wordt een beoordelingscommissie samengesteld van minimaal twee of soms drie leden, waarvan tenminste één Registerlid uit de betreffende discipline (of soms uit een andere discipline) en één vertegenwoordiger van de CR.

Signeren ARA certificaten nieuwe Registerleden

De contributie voor Leden is € 40, - per jaar.
De contributie voor Registerleden is € 90, - per jaar.

Ga naar het aanmeldformulier