excursie2

  • Uiteraard begint het met het respect hebben voor het object en de schepper ervan. Bij binnenkomst van een restauratie dient de restaurator de staat van het object adequaat te onderzoeken en te documenteren.
  • Tijdens een restauratie dient men zoveel mogelijk gebruik te maken van reversibiliteit in handelingen en/of materialen. Ook dient de restaurator zoveel mogelijk te werken met geĆ«igende materialen.
  • In het contact met opdrachtgevers van restauraties dient de restaurator duidelijke afspraken te maken, zowel ten aanzien van de praktische mogelijkheden als de financiĆ«le afwikkeling.
  • De restaurator moet op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het vak en zoveel mogelijk werken met verbeterde en veilige methoden en technieken.
  • De restaurator moet indien nodig kennis uitwisselen met collegae.
  • N.B.: De volledige Ethische Code van A.R.A. Nederland is opgenomen in de statuten van de vereniging. A.R.A. onderschrijft tevens de Ethische Code van de E.C.C.O. (European Confederation of Conservator-Restorers' Organisation).

De ethische code compleet als PDF